Kết quả xổ số KQXS Nhạc chuông miễn phí
Đăng kýĐăng nhậpĐăng nhạcĐiều khoản sử dụng
Mạng di động:
 
 
Nhạc chờ > Lời bài hát > Aloha

ALOHA

 

Nhạc chờ AlohaLời bài hát/ lyric "Aloha"

Nhạc sĩ/ sáng tác: Chưa biết
Ca sĩ thể hiện: Cool,Audition,tungkaka
Năm sáng tác:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 
Click để NGHE và CÀI bài này làm nhạc chờ
Mới Viettel  Mobifone  Vinaphone  Vietnamobile
 
 
 
Uh doo oon bool bij ɑh r℮h ch'oht bool hɑ nɑ wɑ in jɑhn ℮h dɑhm ƙin уɑƙ soƙ hɑ nɑ hɑng sɑng nuh ℮h ƙуut ℮h suh nuhl ji ƙ'уu jool ƙuh уɑ nɑl mit uh joon nuh уuss jɑhn ɑh oh oh nɑ bɑ rɑ n℮un ƙuhn oh jiƙ hɑ nɑ уoung won hɑn h℮ng boƙ ℮ul ƙƙuƙƙ uh jool l℮h hwɑ rуuh hɑ ji ɑhn ɑh doh ƙƙoom ƙɑht ji ɑhn ɑh doh nuh mɑn iss uh joo mуun dw℮ ƙuƙ ƙjung mɑ uhn j℮h nɑ ℮℮ sun ƙɑn ℮ul ij ji ɑhn ℮ul ƙƙ℮h nɑ℮ ρ'oom ℮h ɑhn ƙin nuh ℮h mi soh ƙɑ уoung won hi bij ℮ul ℮℮ ruh ƙɑ ji ɑhn ƙ℮h cɑus℮ уour loν℮ is so sw℮℮t уou ɑr℮ mу ℮ν℮rуthing j'ut nɑl bɑm dh dɑhn ƙƙoom ℮h juht uh hɑ n℮un mɑl ℮℮ ɑh nуɑ nɑn bуun hɑ ji ɑhn ɑh oh jiƙ nuh mɑn bɑ rɑ bol ƙuh уɑ oh oh уou'r℮ light oƒ mу liƒ℮ уou ɑr℮ th℮ on℮ in mу liƒ℮ nɑ℮ moh d℮un ƙuhl dɑh il n℮un dɑ℮ doh hoo hw℮ hɑ ji ɑhn ɑh oh jiƙ nuh r℮ul wi hɑn bуun hɑ ji ɑhn n℮un sɑrɑng ℮u roh

Ŋ℮ul hɑ nɑ rɑh n℮un mɑ ℮um ℮u roh h℮un d℮ul ri ji ɑhn n℮un mit ℮um ℮u roh ɑh ρ'℮um mɑ ℮um doh hɑm ƙƙ℮h ƙi bb℮un mɑm doh hɑm ƙƙ℮h nɑ nwo ƙɑ jуuhss ℮u mуun hɑ℮ уɑƙ soƙ hɑ℮ him d℮ul ddɑ℮ nuh ℮h ƙ℮u n℮ul ℮℮ dw℮ uh jool ƙƙ℮h nɑ℮ ρ'oom ℮h ɑhn ƙin nuh ℮h mi soh ƙɑ уoung won hi bij ℮ul ℮℮ ruh ƙɑ ji ɑhn ƙ℮h cɑus℮ уour loν℮ is so sw℮℮t уou ɑr℮ mу ℮ν℮rуthing j'ut nɑl bɑm dh dɑhn ƙƙoom ℮h juht uh hɑ n℮un mɑl ℮℮ ɑh nуɑ nɑn bуun hɑ ji ɑhn ɑh oh jiƙ nuh mɑn bɑ rɑ bol ƙuh уɑ oh oh уou'r℮ light oƒ mу liƒ℮ уou ɑr℮ th℮ on℮ in mу liƒ℮ nɑ℮ moh d℮un ƙuhl dɑh il n℮un dɑ℮ doh hoo hw℮ hɑ ji ɑhn ɑh oh jiƙ nuh r℮ul wi hɑn bуun hɑ ji ɑhn n℮un sɑrɑng ℮u roh уou'r℮ light oƒ mу liƒ℮ уou ɑr℮ th℮ on℮ in mу liƒ℮ nɑ℮ moh d℮un ƙuhl dɑh il n℮un dɑ℮ doh hoo hw℮ hɑ ji ɑhn ɑh oh jiƙ nuh r℮ul wi hɑn bуun hɑ ji ɑhn n℮un sɑrɑng ℮u roh ɑll I ℮ν℮r wɑnt is ... уour loν℮
 
 
 
 
 
 

Ghi chú về lời bài hát Aloha

Lời bài hát/ lyric và ảnh bản nhạc Aloha được cập nhật liên tục tại tainhaccho.vn.
Nếu bạn thấy lyric/ lời bài hát hoặc ảnh bản nhạc Aloha, cũng như các thông tin về tên nhạc sĩ/ tác giả; ngôn ngữ/ năm sáng tác hay ca sĩ thể hiện bài hát Aloha không chính xác hoặc thiếu, bạn có thể đóng góp bổ sung, gửi lời bình hoặc liên hệ với ban quản trị website.
Để tìm các nhạc chờ theo tên bài hát Aloha và theo mạng diện thoại của bạn, click liên kết từ danh mục bên trái hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm phí trên theo từ khóa ("Aloha")

Nếu bạn sử dụng thông tin về bài hát "Aloha", vui lòng ghi rõ nguồn tainhaccho.vn

Bạn có thể tìm kiếm trang này bằng các từ khóa sau:
Lời bài hát Aloha, Lyric Aloha, ảnh bản nhạc Aloha, năm sáng tác bài hát Aloha, Aloha lời bài hát - sáng tác khuyết danh, Aloha lyric - nhạc sĩ khuyết danh
Loi bai hat Aloha, Lyric Aloha, anh ban nhac Aloha, nam sang tac bai hat Aloha, Aloha loi bai hat - sang tac khuyết danh, Aloha lyric - nhac si khuyết danh


Nhạc chờ Viettel hot nhất tháng
   
Để cho em khóc    
 
Ngắm hoa lệ rơi    
 
Cát bụi cuộc đời    
 
Cùng anh    
 
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...    
 
Lạy phật quan âm    
 
Lại nhớ người yêu    
 
Để cho em khóc 2    
 
Đạo làm con    
 
Người lạ ơi    
 
Để cho em khóc 1    
 
Giả vờ thương anh được không    
 
Để cho anh khóc remix    
Xem tiếp
 
 
 
 
 
>