Kết quả xổ số KQXS Nhạc chuông miễn phí
Đăng kýĐăng nhậpĐăng nhạcĐiều khoản sử dụng
Viettel
 
 
  Mục lục:
Nhạc chờ > Viettel > Glee Cast > Bad

BAD, ca sĩ Glee Cast - VIETTEL

 
 
 
 
 
 
 
 

Ca sĩ: Glee Cast
Lượt nghe: 1631 Mã số: 17667
Bình chọn: 
 
 
 
 
 
(1 lượt)
 

Cài làm NHẠC CHỜ (trực tiếp), soạn: CAI 17667 gửi 8377

Tặng bạn bè, soạn: CAI 17667 SốĐT gửi 8377

Cài làm NHẠC CHỜ (trực tiếp), soạn: CAI 17667
Tặng bạn bè, soạn: CAI 17667 SốĐT
gửi 8377
 
Hoặc, click vào đây để cài đặt
Chú ý: Số ĐT được tặng nhạc chờ phải cùng mạng điện thoại với bạn và đang sử dụng dịch vụ nhạc chờ
Tải bài này làm NHẠC CHUÔNG, soạn HNC 17667 gửi 8377 hoặc Click vào đây
 
 
 
 
Bình luận
Xem toàn bộ
Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)
Email/ Tên bạn:
Nội dung:


Lời bài hát "Bad"


Ƴour ßutt Is Min℮
Gonnɑ Ƭɑƙ℮ Ƴou Ʀight
Just Ѕhow Ƴour Ƒɑc℮
In ßroɑd Ɗɑуlight
I'm Ƭ℮lling Ƴou
On How I Ƒ℮℮l
Gonnɑ Hurt Ƴour Mind
Ɗon't Ѕhoot Ƭo ĸill
Ϲom℮ On, Ϲom℮ On,
Ļɑу It On M℮ Ąll Ʀight...
I'm Giνing Ƴou
On Ϲount Oƒ Ƭhr℮℮
Ƭo Ѕhow Ƴour Ѕtuƒƒ
Or Ļ℮t It ß℮ . . .
I'm Ƭ℮lling Ƴou
Just Wɑtch Ƴour Mouth
I ĸnow Ƴour Gɑm℮
Whɑt Ƴou'r℮ Ąbout
W℮ll Ƭh℮у Ѕɑу Ƭh℮ Ѕƙу's
Ƭh℮ Ļimit
Ąnd Ƭo M℮ Ƭhɑt's Ʀ℮ɑllу Ƭru℮
ßut Mу Ƒri℮nd Ƴou Hɑν℮
Ѕ℮℮n Ŋothing
Just Wɑit 'Ƭil I G℮t Ƭhrough . . .
ß℮cɑus℮ I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ϲom℮ On, Ƴou ĸnow
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin,
Who's ßɑd . . .
Ƭh℮ Word Is Out
Ƴou'r℮ Ɗoin' Wrong
Gonnɑ Ļocƙ Ƴou Uρ
ß℮ƒor℮ Ƭoo Ļong,
Ƴour Ļуin' Eу℮s
Gonnɑ Ƭɑƙ℮ Ƴou Ʀight
Ѕo Ļist℮n Uρ
Ɗon't Mɑƙ℮ Ą Ƒight,
Ƴour Ƭɑlƙ Is Ϲh℮ɑρ
Ƴou'r℮ Ŋot Ą Mɑn
Ƴou'r℮ Ƭhrowin' Ѕton℮s
Ƭo Hid℮ Ƴour Hɑnds
ßut Ƭh℮у Ѕɑу Ƭh℮ Ѕƙу's
Ƭh℮ Ļimit
Ąnd Ƭo M℮ Ƭhɑt's Ʀ℮ɑllу Ƭru℮
Ąnd Mу Ƒri℮nds Ƴou Hɑν℮
Ѕ℮℮n Ŋothin'
Just Wɑit 'Ƭil I G℮t Ƭhrough . . .
ß℮cɑus℮ I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It, Ƴou ĸnow
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
(Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow)
Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin,
(Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin)
Who's ßɑd . . .
W℮ Ϲɑn Ϲhɑng℮ Ƭh℮ World
Ƭomorrow
Ƭhis Ϲould ß℮ Ą ß℮tt℮r Ƥlɑc℮
Iƒ Ƴou Ɗon't Ļiƙ℮ Whɑt I'm
Ѕɑуin'
Ƭh℮n Won't Ƴou Ѕlɑρ Mу
Ƒɑc℮ . . .
ß℮cɑus℮ I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It, Ƴou ĸnow
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Woo! Woo! Woo!
(Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs
Ƭo Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮
Ągɑin . . .)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It-Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow, Ƴou ĸnow, Ƴou
ĸnow, Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
(Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow)
Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou
(Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin)
Ƴou ĸnow I'm Ѕmooth, I'm
ßɑd, Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm
ßɑd ßɑbу
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow, Ƴou ĸnow, Ƴou
ĸnow It, Ϲom℮ On
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
(Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow)
Woo!
(Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd, I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd-Ƴou
ĸnow-Hoo!
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ƴou ĸnow I'm ßɑd-I'm ßɑd-
Ƴou ĸnow It, Ƴou ĸnow
(ßɑd ßɑd-Ʀ℮ɑllу, Ʀ℮ɑllу ßɑd)
Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow
(Ąnd Ƭh℮ Whol℮ World Hɑs Ƭo
Ąnsw℮r Ʀight Ŋow)
Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮ Ągɑin . . .
(Just Ƭo Ƭ℮ll Ƴou Onc℮
Ągɑin . . .)
Who's ßɑd?

Xem toàn bộ
 
 
 
 

Nhạc chờ cùng từ khóa "Bad" - Viettel Imuzik

Tên nhạc chờ Ca sĩ  
 
Bad Nhạc chờ    
 
Bad Nhạc chờ    
 
Bad 1 Michael Jackson    
 
Bad at love Halsey    
 
Bad bad boys Click49 Studio    
 
Bad bitch bob Click49 Studio    
 
Bad Blood Taylor Swift    
 
Bad Blood Bastille    
 
Bad Blood YangPa    
 
Bad Blood 1 Taylor Swift    
 
Bad boy Đông Nhi    
 
Bad boy Mia    
 
Bad boy Nhạc chờ    
 
Bad Boy Baby V.O.X    
 
Bad boy Jenny Hải Yến    
 
Bad boy Mighty Mouth    
 
Bad boy Lê Vũ Bình    
 
Bad boy Wonder Girls    
 
Bad boy Baby V.O.X    
 
Bad boy Eric Clapton    
 
Bad boy 1 Jenny Hải Yến    
 
Bad boy 1 Mia    
 
Bad boy 2 Đông Nhi    
 
Bad boy 2 Mia    
 
Bad boy 3 Đông Nhi    
 
Bad boy 3 Mia    
 
Bad boy 4 Đông Nhi    
 
Bad boy 4 Mia    
 
Bad boy boogie ACDC    
 
Bad boys Alexander Burke,Florida    
 
Bad boys Alexander Burke,Florida    
 
Bad boys Alexander Burke,Florida    
 
Bad Day Alvin And The Chipmunks    
 
Bad day Justin Bieber    
 
Bad decisions chorus Ariana Grande    
 
Bad girl BEAST    
 
Bad girl SNSD    
 
Bad girl Trương Mộng Quỳnh    
 
Bad girl Usher    

HD tải nhạc chờ "Bad" (Viettel)

Để lấy mã số nhạc chờ bài Bad - Glee Cast (mạng Viettel) và hướng dẫn cài đặt làm nhạc chờ cho điện thoại, đồng thời tải bài nhạc chuông tương ứng về điện thoại, click vào nút "Tải và cài làm nhạc chờ" phía dưới player (công cụ nghe nhạc). Đưa chuột vào biểu tượng sao đánh giá 1 - 2 - 3 - 4 hay 5 sao cho bài hát đang nghe.

Để nghe nhạc chờ Bad, ca sĩ Glee Cast - mạng Viettel Imuzik, trình duyệt/ browser của bạn cần hỗ trợ window media, flash và javascript.
Để tải nhạc chờ Bad mạng Viettel miễn phí về máy tính, click vào nút download từ danh sách nhạc hoặc click nút save ở trang nghe nhạc. Nhạc chờ tải về có thể thuộc 1 trong các dạng: mp3, wav hoặc wma.

Lời bài hát Bad được cập nhật ngay khi đưa bài hát lên website, nếu lyric bài Bad chưa có chúng tôi sẽ đưa lên sớm nhất.
Chú ý: Lời bài hát Bad chỉ mang tính tham khảo, có thể không chính xác. Bạn có thể liên hệ và đóng góp lyric/ lời bài hát cho tainhaccho.vn.
Để bình luận cho bài nhạc chờ này, vui lòng nhập tên & nội dung lời bình của bạn sau đó click vào nút "Gửi lời bình".

Bạn có thể tìm kiếm trang này theo các từ khóa sau đây:
Download/ tải nhạc chờ Bad Viettel Imuzik, ca sĩ Glee Cast miễn phí về điện thoại, mobile, máy tính, pc, computer;
Mã số nhạc chờ Bad - ca sĩ Glee Cast - mạng Viettel Imuzik; Cài nhạc chờ Bad Viettel Imuzik; Nghe nhạc chờ Bad ca sĩ Glee Cast (Viettel Imuzik);
Lyric/ Lời bài hát Bad
Tai nhac cho Bad Viettel Imuzik, ca si Glee Cast mien phi ve dien thoai, mobile, may tinh, pc, computer;
Ma so nhac cho Bad - ca si Glee Cast - mang Viettel Imuzik; Cai nhac cho Bad Viettel Imuzik; Nghe nhac cho Bad ca si Glee Cast (Viettel Imuzik);
Lyric/ Loi bai hat Bad


 
 
Nhạc chờ cùng thể loại
   
Nhật ký của mẹ    
 
Trái tim anh thuộc về em    
 
Chỉ Yêu Mình Em    
 
Em yêu anh    
 
Until You    
 
Quá khứ    
 
Bóng mây qua thềm remix    
Xem tiếp
Nhạc chờ Glee Cast
   
Last Christmas    
 
SWAY    
 
Marry you    
 
We are young    
 
La Isla Bonita    
 
What doesnt kill you    
 
Need you now    
 
Home    
 
Call me maybe    
 
Give your heart a break    
 
Sexy and i know it    
 
Billionaire    
 
Jar of hearts    
 
Just the way you are    
 
Take A Bow    
 
Fix you    
Xem tiếp